Bumalangkas ng limang posibleng mga katanungan na maaaring itanong sa atin ng Diyos pagdating Niya sa huli, 1, 2, 3, 4, 5

Posted on


Bumalangkas ng limang posibleng mga katanungan na maaaring itanong sa atin ng Diyos pagdating Niya sa huli​


1
2
3
4
5

Answer:

Explanation:

1. naging mabuti ka bang anak?

2. pumupunta ka ba sa simbahan tuwing linggo?

3. minsan ba minahal mo ako?

4. binabasa mo ba ang aking salita?

5. ano ang kailangan mo anak ko?


Leave a Reply

Your email address will not be published.