Bilang mga mag-aaral paano ninyo maipapakita sa tunay na buhay ang pagpapahalaga sa ipinaglaban ng mga samahang makabayan ng mga Pilipino noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol upang isulong ang pagbabago at kalayaan ng ating bansa?

Posted on


Bilang mga mag-aaral paano ninyo maipapakita sa tunay na buhay ang pagpapahalaga sa ipinaglaban ng mga samahang makabayan ng mga Pilipino noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol upang isulong ang pagbabago at kalayaan ng ating bansa?

Answer:

Bilang mag-aaral maipapakita ko po sa tunay na buhay ang pagpapahalaga sa ipinaglaban ng mga samahang makabayan ng mga PIlipino noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol sa pamamagitan ng pagtangkilik sa sariling atin.

Explanation:

Ipakita natin sa mga banyaga na mayroon tayong pagkakaisa sa ating bansa.


Leave a Reply

Your email address will not be published.