Bilang kasapi ng pamilya, paano mo mapapalaganap ang kahalagahan ng pakikipagkapwa?

Posted on


Bilang kasapi ng pamilya, paano mo mapapalaganap ang kahalagahan ng pakikipagkapwa?​

Answer:

Mahalaga ang pakikipag kapwa para matuwa ang mga tao sa iyo at hindi ka kagalitan


Leave a Reply

Your email address will not be published.