bilang isang pilipino at estudyante, bakit kailangan malaman ang estado ng wikang filipino sa bawat siwasyon na tinahak ng tao?

Posted on


bilang isang pilipino at estudyante, bakit kailangan malaman ang estado ng wikang filipino sa bawat siwasyon na tinahak ng tao? ​

Answer:

upang mas umunlad ang wikang Filipino.


Leave a Reply

Your email address will not be published.