bilang isang magaaral bakit mahaalagang pagaralan ang mga uri ng pangngalan at paano ito makatutulonh sa pag unlad ng iyong satili o kakayahan

Posted on


bilang isang magaaral bakit mahaalagang pagaralan ang mga uri ng pangngalan at paano ito makatutulonh sa pag unlad ng iyong satili o kakayahan​

Answer:

Mahalagang pag-aralan ang nga pangngalan sapagkat ito ay bahagi sa ating pang-ara2-araw na pakikipagtalastasan. Mas magiging makabuluhan ang bawat ituturan natin kung tayo ay may kaalaman ukol sa mga bahagi ng pananalita.


Leave a Reply

Your email address will not be published.