bilang isang kabataang Asyano paano mo maisabuhay ang mga aral na natutuhan mo sa modyul na ito ukol sa mga sinaunang Kabihasnan sa Asya at masumikapang mapaunlad ang ating kasalukuyang kabihasnan.

Posted on


bilang isang kabataang Asyano paano mo maisabuhay ang mga aral na natutuhan mo sa modyul na ito ukol sa mga sinaunang Kabihasnan sa Asya at masumikapang mapaunlad ang ating kasalukuyang kabihasnan.​

Answer:

Bilang isang kabataan maisasakatuparan ko ito sa pamamagitan ng pagsasabuhay,paggalang,ipagmalaki at respituhin.Lingid sa ating kabataan na ito ay importante,dito tayo unang natutu ng ibat ibang gawain na atin parin ngayong ginagawa.

Explanation:

#CarryOnLearning


Leave a Reply

Your email address will not be published.