Basahin at unawain ang maikling kuwento., Tahimik, at magkakalayo ang mga kinatatayuan ng mga bahay sa aming pook, “kayat nakakatakot. Higit na nakakatakot ang aming lugar kung gabi na.”, Bihira kang makarinig ng anomang tunog ng transportasyon na dumadaan,, maliban sa traysikel., Isang gabi, papauwi na ako na wala sa aking plano. Madilim na madilim at, hindi nasasaklaw ng anomang liwanag ng ilaw ang daan. Wala ring bantay kapag, ganoong oras ng gabi., “Habang akoy naglalakad, may naramdaman akong kumaluskos sa gawing”, likuran. Hindi ako makalingon sa takot. Pilit kong binilisan ang aking hakbang. Ibig kong, sumigaw subalit ang kaluskos ay nasa gawing tagiliran ko na. Lalo kong binilisan ang, “aking lakad kayat ang tsinelas kong suot ay halos matanggal sa aking paa.”, Sa dakong unahan, may dalawang bolang apoy na papalapit. Nginig na nginig, ako. Halos himatayin ako sa takot nang marinig ang kaniyang iyak., “Ngiyaw! Ngiyaw! Ngiyaw!”, Gawain sa Pagkatuto B\xedlang 2: Sagutin ang mga tanong tungkol sa kuwento., Isulat ang sagot sa iyong kuwaderno., “1. Sino ang nagsasalaysay Ngiyaw, Niziyaw! Manaus!”, 2. Saan naganap ang pagsasalaysay?, 3. Ano ang damdamin ng nagsasalaysay?, 4. Ano ang dahilan ng damdaming iyon?, 5. Sa iyong palagay, ano ang nangyari sa nagsasalaysay? Matakot, uri ng mga pantig na may, 2.

Posted on


Basahin at unawain ang maikling kuwento.


Tahimik
at magkakalayo ang mga kinatatayuan ng mga bahay sa aming pook
kayat nakakatakot. Higit na nakakatakot ang aming lugar kung gabi na.
Bihira kang makarinig ng anomang tunog ng transportasyon na dumadaan,
maliban sa traysikel.
Isang gabi, papauwi na ako na wala sa aking plano. Madilim na madilim at
hindi nasasaklaw ng anomang liwanag ng ilaw ang daan. Wala ring bantay kapag
ganoong oras ng gabi.
Habang akoy naglalakad, may naramdaman akong kumaluskos sa gawing
likuran. Hindi ako makalingon sa takot. Pilit kong binilisan ang aking hakbang. Ibig kong
sumigaw subalit ang kaluskos ay nasa gawing tagiliran ko na. Lalo kong binilisan ang
aking lakad kayat ang tsinelas kong suot ay halos matanggal sa aking paa.
Sa dakong unahan, may dalawang bolang apoy na papalapit. Nginig na nginig
ako. Halos himatayin ako sa takot nang marinig ang kaniyang iyak.
“Ngiyaw! Ngiyaw! Ngiyaw!”
Gawain sa Pagkatuto Bílang 2: Sagutin ang mga tanong tungkol sa kuwento.
Isulat ang sagot sa iyong kuwaderno.
1. Sino ang nagsasalaysay Ngiyaw, Niziyaw! Manaus!
2. Saan naganap ang pagsasalaysay?
3. Ano ang damdamin ng nagsasalaysay?
4. Ano ang dahilan ng damdaming iyon?
5. Sa iyong palagay, ano ang nangyari sa nagsasalaysay? Matakot
uri ng mga pantig na may
2.​

Answer:

Para saan po tang quetion nyo po?


Leave a Reply

Your email address will not be published.