Bakit nanuna ang pagtatag ng pamahalaang militar bago ang pamahalaang sibil

Posted on


Bakit nanuna ang pagtatag ng pamahalaang militar bago ang pamahalaang sibil

Answer:

sa pagkat ang pamahalaang militar ay may kapangyarihang  mag-patupad ng proteksyon sa mga tao at sa mga mamamayan nito.

samantalang ang pamahalaang sibil ay mag papatupad lamang ng batas  sa pamahalaan na syang susundin ng mga mamamayan.

Explanation:


Leave a Reply

Your email address will not be published.