Bakit nakipaglaban ang mga Pilipino sa ngalan ng relihiyon?

Posted on


Bakit nakipaglaban ang mga Pilipino sa ngalan ng relihiyon?

Answer:

Para magkaroon ng kalayaan.


Leave a Reply

Your email address will not be published.