Bakit mahalagang matutunan ang gamit Ng kategorya ng wika sa, pang araw araw na pakikipagtalasan

Posted on


Bakit mahalagang matutunan ang gamit Ng kategorya ng wika sa
pang araw araw na pakikipagtalasan​

Answer:

Upang maayos na maipahayag ang sariling opinyon,ideyt saloobin at upang maging maayos ang talastasan.

Explanation:

hope it helps


Leave a Reply

Your email address will not be published.