Bakit mahalaga ang paghingi ng paumanhin

Posted on


Bakit mahalaga ang paghingi ng paumanhin​

Ang paghingi ng paumanhin ay makapangyarihan. Nilulutas nito ang mga alitan ng walang karahasan, inaayos ang di pinagkakaunawaan sa pagitan ng mga bansa, pinahihintulutan ang mga pamahalaan na kilalanin ang pagdurusa ng kanilang mamamayan, at isinasauli ang pagkakatimbang ng personal na mga kaugnayan


Leave a Reply

Your email address will not be published.