“Babasahin ng naglalaman ng ibat – ibang hanapbuhay.”, a. edad, b. kasarian, c. interes, d. kita

Posted on


Babasahin ng naglalaman ng ibat – ibang hanapbuhay.


a. edad
b. kasarian
c. interes
d. kita​

Answer:

LETTER D

Explanation:

SANA PO MAKATULONG

THANKYOU PO


Leave a Reply

Your email address will not be published.