B. Panuto: Kabisado mo ba ang mga perang papel at mga, barya ng Pilipinas? Sagutin ang mga tanong., 1. Anong perang papel ang pinakamalaki ang halaga?, 2. Anong perang papel ang pinakamaliit ang halaga?, 3. Anong barya ang pinakamalaki ang halaga?, 4. Anong barya ang pinakamaliit ang halaga?

Posted on


B. Panuto: Kabisado mo ba ang mga perang papel at mga


barya ng Pilipinas? Sagutin ang mga tanong.
1. Anong perang papel ang pinakamalaki ang halaga?
2. Anong perang papel ang pinakamaliit ang halaga?
3. Anong barya ang pinakamalaki ang halaga?
4. Anong barya ang pinakamaliit ang halaga?​

Answer:

1. 1000

2. 20

3. 20

4. 5 centavo

Step-by-step explanation:

sana makatulong

#Carryonlearning


Leave a Reply

Your email address will not be published.