B, AWAIN C, ANUTO: Basahin at unawain ang isinasaad ng, angungusap. Isulat ang tama o mali sa patlang., 1. Ang iskalang C Major ay walang sharp o, flat., 2. Ang do ay may katumbas na pitch name na, D., 3. Ang Major Scale / iskala mayor ay ang, pagkakasunod-sunod ng walong tono o, nota sa mga linya at puwang ng limguhit., 4. Ang mataas na do ay makikita sa, ikalawang espasyo mula sa itaas., 5. Ang katumbas ng sofa-syllable na FA ay G., 4

Posted on


B


AWAIN C
ANUTO: Basahin at unawain ang isinasaad ng
angungusap. Isulat ang tama o mali sa patlang.
1. Ang iskalang C Major ay walang sharp o
flat.
2. Ang do ay may katumbas na pitch name na
D.
3. Ang Major Scale / iskala mayor ay ang
pagkakasunod-sunod ng walong tono o
nota sa mga linya at puwang ng limguhit.
4. Ang mataas na do ay makikita sa
ikalawang espasyo mula sa itaas.
5. Ang katumbas ng sofa-syllable na FA ay G.
4​

Answer:

1.mali

2.mali

3.tama

4.tama

5.tama

Sana makatulong


Leave a Reply

Your email address will not be published.