Ayusin ang pagkakasunod-sunod ng mga salita batay sa kasidhian ng kahulugan nito., 1. dalita, hilahil, lumbay, lungkot, a. lungkot, hilahil, lumbay, dalita, b. lungkot, lumbay, hilahil, dalita, c. dalita, lungkot, lumbay, hilahil, 2. gusto, nais, mithi, ibig, a. nais, mithi, ibig, gusto, b. mithi, ibig, nais, gusto, c. gusto, ibig, nais, mithi

Posted on


Ayusin ang pagkakasunod-sunod ng mga salita batay sa kasidhian ng kahulugan nito.


1. dalita, hilahil, lumbay, lungkot
a. lungkot, hilahil, lumbay, dalita
b. lungkot, lumbay, hilahil, dalita
c. dalita, lungkot, lumbay, hilahil

2. gusto, nais, mithi, ibig
a. nais, mithi, ibig, gusto
b. mithi, ibig, nais, gusto
c. gusto, ibig, nais, mithi​

Answer:

1) A

EXPLANATION:

SANA PO MAKATULONG

HINDI KO PO ALAM KO ANO

TAMANG SAGOT JUST BRAINLY IT FIRST


Leave a Reply

Your email address will not be published.