Ay angkop sa, Ang, lokasyon ng, laban sa pananalakay ng mga bansa sa, Ang Pilipinas ay isang, _pulo, ito, ay, di-magandang epekto sa, at, na, na binubuo ng malilit at, may maganda, ng bansa.

Posted on


Ay angkop sa


Ang
lokasyon ng
laban sa pananalakay ng mga bansa sa
Ang Pilipinas ay isang
_pulo
ito
ay
di-magandang epekto sa
at
na
na binubuo ng malilit at
may maganda
ng bansa.​

Answer:

sorry po wala po akong matinong sagot is the new year and triangle and triangle and the following ratios in a brainlest and the new virus in the new virus in the philippines the following ratios in simplest form and the following ratios in simplest form and the following ratios in simplest form and the following ratios in simplest form and the following ratios in simplest form and the following ratios in simplest form and the following ratios in simplest form and the following ratios in simplest form and the following ratios in simplest form and the new year to you and your family members to be a fan of cancer in the following ratios in simplest form and the new virus in the philippines the following ratios in simplest form and the following ratios in simplest form and the following ratios in simplest form and the following ratios in simplest form and the following ratios in simplest form and the


Leave a Reply

Your email address will not be published.