Awitin mo ang Bahay kubo, 1.Anong damdamin ang naramdaman mo habang inawit ang awiting-bayan?, 2.Tungkol saan ang awiting-bayang ito?, 3.Bakit mahalagang hindi makalimutan at patuloy na awitin ang ating mga awiting-bayan?

Posted on


Awitin mo ang Bahay kubo


1.Anong damdamin ang naramdaman mo habang inawit ang awiting-bayan?
2.Tungkol saan ang awiting-bayang ito?
3.Bakit mahalagang hindi makalimutan at patuloy na awitin ang ating mga awiting-bayan?​

Answer:

1. Masaya

2. tungkol SA mga gulay

3. dahil Ito ay isang mahalagang kanta


Leave a Reply

Your email address will not be published.