Apat na salitang may kaugnayan sa kahulugan ng salitang responsibilidad

Posted on


Apat na salitang may kaugnayan sa kahulugan ng salitang responsibilidad

1. Tungkulin

2. Gampanin

3. Karapatan

4. Misyon


Leave a Reply

Your email address will not be published.