Anong pag mamay ari ng lubos na nagpapabago sa buhay ng tao sa kasalukuyan

Posted on


Anong pag mamay ari ng lubos na nagpapabago sa buhay ng tao sa kasalukuyan ​

Smartphone, dahil sa Phone, nagbago ang istilo nating magbayad ng mga bilihin, makapaglibang, matuto ng bago, dahil rin sa phone, naunlock na at nadiscover na yung the modern way for supermarkets (Amazon Mart) and Online Banking, Of course Online Learning and Government documents


Leave a Reply

Your email address will not be published.