Anong kahalagahan ng wika ang ipinapakita ng mga larawan sa itaas?

Posted on


Anong kahalagahan ng wika ang ipinapakita ng mga larawan sa itaas? ​

Answer:

ang pag-aaral at pagmamahal sa sariking bayan ang tanging susi sa pag -unlad ng sarilu at sariling bansa.


Leave a Reply

Your email address will not be published.