Ano para sa iyo ang kultura?, Mag bigay ng 4 at ipa liwanag

Posted on


Ano para sa iyo ang kultura?
Mag bigay ng 4 at ipa liwanag

Answer: kahulugan ang dilim sa gubat ay mapait n karanasan

Explanation: gubat ay puno ng mga puno simbolo ng mga karanasan sa buhay ang dilim ay simbolo ng kapait n pagsubok


Leave a Reply

Your email address will not be published.