Ano anglayunin ng kolonyalismo

Posted on


Ano anglayunin ng kolonyalismo

Answer:

!. Ninais ng mga Espanyol na makuha ang mga kayamanang taglay ng mga masasakop na lupain.

II. Layon ng mga Espanyol na maipalaganap ang relihiyong Kristiyanismo.

III. Hinangad ng mga Espanyol na makamit ang karangalan at kapangyarihan bilang nangungunang bansa sa paggalugad ng mga bagong lupain.


Leave a Reply

Your email address will not be published.