Ano ang pilosopoya ng mga sina unang greece

Posted on


Ano ang pilosopoya ng mga sina unang greece​

Ang sinaunang pilosopiyang Griyego ay lumitaw noong ika-6 daantaon BKE at nagpatuloy hanggang panahong Helenistiko, kung saan sa puntong ito ang Sinaunang Gresya ay isinanib na sa Imperyong Romano.

Humarap ito sa isang malawak na kasamt sarian ng mga paksa, kabilang na ang pilosopiyang pampolitika, etika, metapisika, ontolohiya, lohika, biyolohiya, retorika, at estetika.


Leave a Reply

Your email address will not be published.