ANO ANG PANANALIKSIK AT ANG LAYUNIN NG PAGSASAGAWA NG PANANALIKSIK? (10 PUNTOS)

Posted on


ANO ANG PANANALIKSIK AT ANG LAYUNIN NG PAGSASAGAWA NG PANANALIKSIK? (10 PUNTOS)​

Answer:

Ang pananaliksik ay ang paghahanap ng datos ng isang paksang may kinakaharap na problema at lulutusin sa pamamagitan ng mga datos na nakalap kung saan paglalaanan ng maraming oras sa paglikha.

Ito ay kinapalolooban ng mga lehitimo at orihinal na skripto ng isang mananaliksik

Ang layunin sa paggawa ng isang pananaliksik ay ang mapaunlad at masolusyunan ang suliranin sa isang aspektong panlipunan, pang edukasyon, atbp.


Leave a Reply

Your email address will not be published.