Ano ang “Nirvana”? paano ito matatamo ayon kay Gautama Buddha?

Posted on


Ano ang “Nirvana”? paano ito matatamo ayon kay Gautama Buddha?​

Explanation:

Sa pagkakaalam ko, ang Nirvana ay ang pagkamatay at muling pagkabuhay muli ng isang tao ayon sa paniniwalang Buddhismo.

Matatamo lamang ang parinirvana o ang huling Nirvana kapag ang isang tao ay gumawa ng mabuti sa iba pang kapwa niya tao.

(Someone correct me if Im wrong.)


Leave a Reply

Your email address will not be published.