Ano ang naiambag ni Jose Rizal sa pamahalaang, Pilipino sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano?

Posted on


Ano ang naiambag ni Jose Rizal sa pamahalaang
Pilipino sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano?​

Answer:

Sumama sa samahang Masonry (kabilang ni Jose Rizal, Apolinario Mabini, Juan Luna, Marcelo del Pilar at Graciano Lopez Jaena) upang mapabuti ang kalagayan ng bayan

-Pinuno ng pangkat Magdalo ng Katipunan sa Cavite

-Pumayag sa kasunduan sa Biak-na-Bato na nilagdaan niya noong Disyembre 14,1897 dahil sa paniniwalang hindi na magtatagumpay ang digmaan

-Pumayag sa kusang loob na pagpapatapon sa kanya sa Hongkong kapalit ang bayad-pinsalang naghahalagang P400,000 na ginamit niya sa pagbili ng mga armas na inilaan pagbalik niya sa bansa

-Nagdisenyo sa bandila ng Pilipinas na siyang iwinagayway sa Kawit, Cavite noong Hulyo 12, 1898

-Pangulo ng Pamahalaang Reblousyonaryo makaraang buuin ang Kongreso sa Malolos at ratipikahin ang kasarinlan at konstitusyon nito noong Enero 21, 1899

-Nadakip ni Heneral Frederick Funston kasama ang kanyang mga tauhan sa Palanan, Isabela noong Marso 23,1901

-Nagretiro sa pagiging pangkaraniwang mamamayan makaraang itatag ang pamahalaang kolonyal ng Estados Unidos

-Nagtatag ng Asociacion de los Veteranos de la Revolucion, isang samahan ng mga lumalaban sa mga Kastila at mga Amerikano upang magkamit ng benepisyo


Leave a Reply

Your email address will not be published.