Ano ang mararamdaman mo kung hindi mo matugunan ang iyong mga pangangaylangan dahil sa kawalan ng pakikipag ugnayan sa kapwa ?ipaliwanag

Posted on


Ano ang mararamdaman mo kung hindi mo matugunan ang iyong mga pangangaylangan dahil sa kawalan ng pakikipag ugnayan sa kapwa ?ipaliwanag ​

Answer:

Ang mga tao ay nakikisalamuha. Sa panahong ito, kahit na tayo ay magkakalayo, dapat tayong

malapit sa damdamin. Mahalaga na manatiling may ugnayan sa pakikipagkapwa at sa

damdamin. Kapag nararamdaman nating nakikipag-ugnay sa pamilya, mga kaibigan, o paaralan,

kakaunti ang pagkabalisa sa ating damdamin. Lahat tayo ay nakakagawa ng mas mabuti kapag

tayo ay nakikipag-ugnayan.

Ang pakikipag-ugnayan ay pagmamalasakit. Mahalaga ang pakikipag-ugnayan.

Mga Konsiderasyon sa Pakikipag-ugnayan – Mga Mag-aaral, Pamilya at

Tauhan

Bumuo sa mga Sandali ng Ugnayan

• Hindi kailangang pangmatagalan ang mga ugnayan; kahit ang isang tatlong-minutong

pakikipag-ugnayan sa isang tao ay magiging kapaki-pakinabang (hal., mga text, email,

tawag sa telepono, o social networking, paggamit ng mga platform na pinagkakatiwalaan

mo).

• Makipag-ugnay sa malulusog na nasa hustong gulang na huwaran ng kahinahunan.

• Makipag-ugnay nang nakikita kapag kaya (hal., video sa pamamagitan ng social

networking). Pinalalakas ang antas ng ugnayan kapag naririnig at nakikita ang tao.

• Isipin ang mahihinang indibidwal at kung paano maaari kang makipag-ugnay sa kanila

(hal., mga nakatatanda, mga indibidwal na nabubuhay nang mag-isa atbp.).

• Ang mga nasa hustong gulang (mga magulang at propesyonal) na kailangang magsalita

ay dapat sumubok na i-access ang maraming tao sa loob ng kanilang social network

upang makasuporta at masuportahan ng ilang ta

Explanation:


Leave a Reply

Your email address will not be published.