Ano ang konsepto ng demand function

Posted on


Ano ang konsepto ng demand function​

Answer:

Demand Function – ito ay nagpapahayag ng mathematical equation ng dalawang variables : Qd(Quantity demand) = dependent variable P(Presyo) = independent variable kung saan ang Qd ay nagbabago sa bawat pagbabago ng P.


Leave a Reply

Your email address will not be published.