Ano ang kapakinabangang ng pang ekonomiya sa punongkahoy

Posted on


Ano ang kapakinabangang ng pang ekonomiya sa punongkahoy​

Explanation:

Ang punong kahoy ay nakakatulong sa ating ekonomiya nakakagawa ng mga papel, upuan, at iba pa. At napoprotektahan tayo nito sa kalamidad gaya ng tsunami, bagyo na sanhi ng pagbaha at iba pa. Lingid din sa ating kaalaman na ang mga punong kahoy ang nabibigay sa atin ng oxygen na kung saan tayo ay nakakahinga at nabubuhay. Ngunit sa ating henerasyon nilulubos na ang Likas na Yaman na bumubuhay sa atin.


Leave a Reply

Your email address will not be published.