Ano ang ipinahihiwatig nito “paglaganap ng COVID, pag aaral hindi mapapatid”

Posted on


Ano ang ipinahihiwatig nito “paglaganap ng COVID, pag aaral hindi mapapatid”​

ibig sabihin ay kahit tuloy pa rin ang pandemya ay hindi ito mahahadlangan ang pag aaral


Leave a Reply

Your email address will not be published.