Ano ang inig sabihin ng KKK

Posted on


Ano ang inig sabihin ng KKK

Answer:

(KKk)-kataas taasang kagalagalangang Katipunan anak Ng Bayan.

Explanation:

hope its help…


Leave a Reply

Your email address will not be published.