Ano ang denotasyon ng awiting bayan

Posted on


Ano ang denotasyon ng awiting bayan

Answer:

Denotasyon: Maraming uri ang mga awitin-bayan.

May mga awit tungkol sa pagdakila sa kanilang Bathala, pag-awit

sa pagsisisi sa kasalanan, pag-awit upang sumagana ang ani,

pag-awit sa pakikidigma, pag-awit sa tagumpay, pag-awit sa

pagpapatulog ng batà, pag-awit sa kasal, at pag-awit bílang papuri

sa kanilang mga ninuno.


Leave a Reply

Your email address will not be published.