Ania a tawen a nagbalin nga ili ti cauayan?

Posted on


Ania a tawen a nagbalin nga ili ti cauayan?​

Taong 2001

Itinatag ang isang maliit na bayan noong 1852 sa Ilog Cagayan at naging lungsod (bilang isang nakapaloob na lungsod o component city) noong 2001.


Leave a Reply

Your email address will not be published.