Ang________at________ay ang ginagamit na pangunahing abidensya sa pinagdaanang ebolusyon ng tao.

Posted on


Ang________at________ay ang ginagamit na pangunahing abidensya sa pinagdaanang ebolusyon ng tao.

Answer:

Ang LARAWAN at WITNESS ay ang ginagamit na pangunahing abidensya sa pinagdaanang ebolusyon ng tao.


Leave a Reply

Your email address will not be published.