Ang tungkulin ay obligasyong moral

Posted on


Ang tungkulin ay obligasyong moral

Answer:

Ang tungkulin ay obligasyong moral sapagkat nakasalalay Ito sa tao nasa kanya lahat kung ano ang gusto niyang gawin

I hope this helps

#Carryonlearning


Leave a Reply

Your email address will not be published.