Ang tawag sa produkto o serbisyo na nalikha mula sa pagsasama sama ng lahat ng salik sa produksiyon

Posted on


Ang tawag sa produkto o serbisyo na nalikha mula sa pagsasama sama ng lahat ng salik sa produksiyon​

Answer:

OUTPUT

Explanation:

ito ay ang nalikhang produkto o serbisyo sa pamamagitan ng paghahalulo ng mga kasangkapan (input ) at pagsasama sama ng mga salik ng produksyon.


Leave a Reply

Your email address will not be published.