Ang tawag sa numerikal na datos sa iskedyul ng demand at ipinakita sa pamamagitan ng grapikong paglalarawan ay tinatawag na?, a.kurba ng presyo, b.kurba ng demand, c.kurba ng negosyo, d. iskedyul ng demand

Posted on


Ang tawag sa numerikal na datos sa iskedyul ng demand at ipinakita sa pamamagitan ng grapikong paglalarawan ay tinatawag na?


a.kurba ng presyo
b.kurba ng demand
c.kurba ng negosyo
d. iskedyul ng demand​

Answer:

Explanation:


Leave a Reply

Your email address will not be published.