Ang pahalang, 1, na guhit, sa gitna ng globo ay tinatawag, na, A. Hating globo, B.Ekwador, C. Digri D. Globo, “2. Itoy nabubuo kung pagsasamahin ang mga guhit latitude at guhit longitude sa”, mapa ng mundo, o globo, A Prime Meridian B. Digri C. International Dateline D. Grid

Posted on


Ang pahalang


1
na guhit
sa gitna ng globo ay tinatawag
na
A. Hating globo
B.Ekwador
C. Digri D. Globo
2. Itoy nabubuo kung pagsasamahin ang mga guhit latitude at guhit longitude sa
mapa ng mundo
o globo
A Prime Meridian B. Digri C. International Dateline D. Grid​

Answer:1. B

2. D

Explanation:


Leave a Reply

Your email address will not be published.