Ang mga kilos o gawain ng aming pamilya para sa pamayanan ay:

Posted on


Ang mga kilos o gawain ng aming pamilya para sa pamayanan ay:

Answer:

magtulong tulong sa mga hinaharap o problema at magsaya o magpasaya sa pamilya at sa iba pang mga kapamilya na kasama mo sa tahanan.

Explanation:


Leave a Reply

Your email address will not be published.