Ang kahalagahan ng 12 tablets ay ang katotohanan ng wala itong tinatanging uri sa lipunan

Posted on


Ang kahalagahan ng 12 tablets ay ang katotohanan ng wala itong tinatanging uri sa lipunan​

Answer:

  • sryy

Explanation:

2. 3. 4. 9, 15, 18, 20, 27 6)18

1.2.4, 5, 10, 20, 40, 60 7) 56

1. 2. 3, 5, 6, 10, 15.30 8) 42

5 1. 3. 5. 9. 15, 20, 35,45 9) 72

1. 2. 5, 8, 10, 15, 32, 64 10) 90

1, 2, 4, 9, 15, 18, 20, 27

1, 2, 7. 8. 28, 20, 56, 60

1. 2. 3. 6, 7, 14, 21, 42

1,2,3,4,6,8,9,12,18,24,36,72

1,2,3, 5, 6, 10, 15, 18, 30, 45

ng Task 3: Write the first six


Leave a Reply

Your email address will not be published.