Ang kabihasnang indus kabihasnang umusbong sa lambak malapit sa ilog indus, Taman O Mali?

Posted on


Ang kabihasnang indus kabihasnang umusbong sa lambak malapit sa ilog indus
Taman O Mali?​

Answer:

tama

Explanation:

oo sapagkat Ito Ang unang jmusbong na theory


Leave a Reply

Your email address will not be published.