ang isip at kilos loob tulad ng katawan ay kailangan gawin ang susunod maliban sa a. sanayin b. gawing ganap c. paularin d. kilalanin

Posted on


ang isip at kilos loob tulad ng katawan ay kailangan gawin ang susunod maliban sa a. sanayin b. gawing ganap c. paularin d. kilalanin​

Answer:

b. gawing ganap

Explanation:

Sana nakatulog God bless


Leave a Reply

Your email address will not be published.