Alin sa mga pahayag ang nagsasaad ng katotohanan o lohikal na pangangatwiran? Lagyan lamang ng tsek ang mga bilang na nagsasaad ng makatotohanan o lohikal na pahayag.

Posted on


Alin sa mga pahayag ang nagsasaad ng katotohanan o lohikal na pangangatwiran? Lagyan lamang ng tsek ang mga bilang na nagsasaad ng makatotohanan o lohikal na pahayag. ​

Answer:

1. √

2.√

3. ×

4.√

5.√

6.√

7. √

8. ×

9. √

10.√

11.√

12.√

13.√

14.√

15.×

Explanation:

sana po makatulong


Leave a Reply

Your email address will not be published.