A.Isulat sa patlang ang kasagutan ng tanong., 1. isang uri ng virus na namiminsasala ng respiratory system, 2. ang isang komunidad ay hindi pinapayagang lumabas ng tahanan at magkaroon ng, mga panlipunang pagtitipon., 3. hindi pinapayagan ang mga tao na makalabas ng ng bahay upang makaiwas sa, pagkalat ng virus, 4. kung saan kinakailangan ang isang metrong distansya ng mga tao sa mga, pampublikong lugar., 5. Ang pagsusuot nito ay isa nang pangkaraniwang paraan ng pag-iingat na, sinusunod ng mga tao., 6. Kinakailangan din ang pagkuha nito upang makalabas at pumunta sa palengke,, ospital, o trabaho., 7. Ipinamahagi ang ayuda o ang tinatawag na, (SAF) sa mga mamamayang, walang sapat na pinagkakakitaan at sa mga empleyadong “no work, no pay”., 8. Trinavo rin ang mga, “sa ibat ibang panig ng bansa upang matukoy ang”, nga apexiado ng Covia 10., 9. Naging napakalaki naman ang papel na ginampanan ng mga tinaguriang, tulad ng mga medical workers, pulis, sundalo, at iba pa na nangunguna, at patuloy na tumutugon sa banta ng,

Posted on


A.Isulat sa patlang ang kasagutan ng tanong.


1. isang uri ng virus na namiminsasala ng respiratory system
2. ang isang komunidad ay hindi pinapayagang lumabas ng tahanan at magkaroon ng
mga panlipunang pagtitipon.
3. hindi pinapayagan ang mga tao na makalabas ng ng bahay upang makaiwas sa
pagkalat ng virus
4. kung saan kinakailangan ang isang metrong distansya ng mga tao sa mga
pampublikong lugar.
5. Ang pagsusuot nito ay isa nang pangkaraniwang paraan ng pag-iingat na
sinusunod ng mga tao.
6. Kinakailangan din ang pagkuha nito upang makalabas at pumunta sa palengke,
ospital, o trabaho.
7. Ipinamahagi ang ayuda o ang tinatawag na
(SAF) sa mga mamamayang
walang sapat na pinagkakakitaan at sa mga empleyadong “no work, no pay”.
8. Trinavo rin ang mga
sa ibat ibang panig ng bansa upang matukoy ang
nga apexiado ng Covia 10.
9. Naging napakalaki naman ang papel na ginampanan ng mga tinaguriang
tulad ng mga medical workers, pulis, sundalo, at iba pa na nangunguna
at patuloy na tumutugon sa banta ng


Answer:

1. covid-19

2. lockdown

3. community quarantine

4. social distancing

5. face mask

6. quarantine pass

7. __________

8. __________

9. Frontliners


Leave a Reply

Your email address will not be published.