A, Gawain sa Pagkatuto Bilang 4: Sagutin ng TAMA ang katanungan kung, ikaw ay sangayon at MALI naman kung hindi. Isulat ito sa iyong, kwaderno., 1. Mga imported na pagkain ang nagtataglay ng maraming sustansiya., 2. Ang hindi tamang pagkain ay nagdudulot ng pagkahina nang ating, immune system., 3. Ang unang dapat gawin tuwing maghahanda ng pagkain ay ang, paghuhugas ng kamay., 4. Ang pagkain ng kulang at labis-labis ay parehong may masamang, maidudulot sa ating kalusugan., 5. Ang Asin (pagkaing maaalat), Asukal (Pagkaing matatamis), Fats/oils, (Pagkaing mamantika) ang dapat konti lamang na pagkain sa isang, araw., 6. Dapat kang uminom ng tubig 6 hanggang 8 baso sa isang araw., 7. Ang mga problema ng pamilya at mga masasamang pangyayari sa, labas ay dapat ding pagusapan habang kayo ay sabay sabay na, kumakain, 8. Dapat nalunok mo na ang pagkain sa iyung bibig kung ibig mung, magsalita., 9. Bilisan mo ang pagkain kung paborito ang ulam., 10. Mahalaga sa isang pamilya ang sabay-sabay na pagkain sa, hapag-kainan, Isa itong masayang tagpo na dapat pagyamanin ng, bawat kasapi ng mag-Anak. Maraming magagandang bagay ang, puwedeng maganap habang kumakain., (Patulong naman po)

Posted on


A


Gawain sa Pagkatuto Bilang 4: Sagutin ng TAMA ang katanungan kung
ikaw ay sangayon at MALI naman kung hindi. Isulat ito sa iyong
kwaderno.
1. Mga imported na pagkain ang nagtataglay ng maraming sustansiya.
2. Ang hindi tamang pagkain ay nagdudulot ng pagkahina nang ating
immune system.
3. Ang unang dapat gawin tuwing maghahanda ng pagkain ay ang
paghuhugas ng kamay.
4. Ang pagkain ng kulang at labis-labis ay parehong may masamang
maidudulot sa ating kalusugan.
5. Ang Asin (pagkaing maaalat), Asukal (Pagkaing matatamis), Fats/oils
(Pagkaing mamantika) ang dapat konti lamang na pagkain sa isang
araw.
6. Dapat kang uminom ng tubig 6 hanggang 8 baso sa isang araw.
7. Ang mga problema ng pamilya at mga masasamang pangyayari sa
labas ay dapat ding pagusapan habang kayo ay sabay sabay na
kumakain
8. Dapat nalunok mo na ang pagkain sa iyung bibig kung ibig mung
magsalita.
9. Bilisan mo ang pagkain kung paborito ang ulam.
10. Mahalaga sa isang pamilya ang sabay-sabay na pagkain sa
hapag-kainan, Isa itong masayang tagpo na dapat pagyamanin ng
bawat kasapi ng mag-Anak. Maraming magagandang bagay ang
puwedeng maganap habang kumakain.
(Patulong naman po) ​

1. Mali

2. Tama

3. Tama

4. Tama

5. Tama

6. Mali

7. Tama

8. Tama

9. Mali

10. Tama


Leave a Reply

Your email address will not be published.