8. Sa anong mineral mayaman ang mga bansa sa Kanlurang Asya?, B. Karbon, C. Langis D. Uranium, A. Iron

Posted on


8. Sa anong mineral mayaman ang mga bansa sa Kanlurang Asya?


B. Karbon
C. Langis D. Uranium
A. Iron​

Answer:

C.Langis

SANA MAKATULONG 🙂


Leave a Reply

Your email address will not be published.