8. Isulat ang bilang ng kumpas ng nota sa bawat sukat.

Posted on


8. Isulat ang bilang ng kumpas ng nota sa bawat sukat.​

Answer:

1/2 1 1/2 1/2 1/2 1/2 2 1/2 1/2 1/2 1 1/2 1/2 1/2 1/2

Explanation:

not sure


Leave a Reply

Your email address will not be published.