8. Ano ang ibig sabihin ng pangungusap?, Ang panawagan ng karamihan tungkol sa mga karapatang pantao tulad ng, karapatan sa kalusugan, sa bahay, sa trabaho, sa pamilya sa kultura – ay labag sa, katotohanan at sa isang panloloko lamang kung ang karapatan sa buhay, ang, pinakabatayan at pangunahing karapatan at kailangan para sa lahat ng iba pang, karapatang personal, ay hindi maipagtanggol nang may mataas na antas na, determinasyon (Pacem in Terris), a. Kailangang ipagtanggol ang panawagan sa mga karapatang pantao., 6. Isang panloloko at paglabag sa Likas na Batas Moral ang pagsuporta sa, aborsyon, c. Kailangang gamitin ang lahat ng paraan upang ipagtanggol ang mga batas, at plano na nagtataguyod ng paglabag sa karapatan sa buhay., d. Pangunahing karapatan ang karapatan sa buhay

Posted on


8. Ano ang ibig sabihin ng pangungusap?


Ang panawagan ng karamihan tungkol sa mga karapatang pantao tulad ng
karapatan sa kalusugan, sa bahay, sa trabaho, sa pamilya sa kultura – ay labag sa
katotohanan at sa isang panloloko lamang kung ang karapatan sa buhay, ang
pinakabatayan at pangunahing karapatan at kailangan para sa lahat ng iba pang
karapatang personal, ay hindi maipagtanggol nang may mataas na antas na
determinasyon (Pacem in Terris)
a. Kailangang ipagtanggol ang panawagan sa mga karapatang pantao.
6. Isang panloloko at paglabag sa Likas na Batas Moral ang pagsuporta sa
aborsyon
c. Kailangang gamitin ang lahat ng paraan upang ipagtanggol ang mga batas
at plano na nagtataguyod ng paglabag sa karapatan sa buhay.
d. Pangunahing karapatan ang karapatan sa buhay​

Answer:

c.kailangang gamitin ang lahat ng paraan upang ipagtanggol ang mga batas at Plano na nagtataguyod ng paglabag sa karapatan ng buhay


Leave a Reply

Your email address will not be published.