74: Marami ka Pang Magagawa, : Kilalanin ang tinutukoy ng mga sumusunod na pahayag. Isulat ang sag, ing., 1. Tumutukoy ito sa mga paniniwala o opinyon na nagmula sa n, magulang at naisalin papunta sa mga anak., 2. Salitang pinagmulan ng Bisaya., 3. Ito ay paraan ng pagpapahayag bilang pagbibigay patuna, pagpapatibay, 4. Tumutukoy ito sa saloobin tungkol sa mga bagay-bagay., 5. Paniniwala ng matatanda na madalas walang matibay na batayan.

Posted on


74: Marami ka Pang Magagawa


: Kilalanin ang tinutukoy ng mga sumusunod na pahayag. Isulat ang sag
ing.
1. Tumutukoy ito sa mga paniniwala o opinyon na nagmula sa n
magulang at naisalin papunta sa mga anak.
2. Salitang pinagmulan ng Bisaya.
3. Ito ay paraan ng pagpapahayag bilang pagbibigay patuna
pagpapatibay
4. Tumutukoy ito sa saloobin tungkol sa mga bagay-bagay.
5. Paniniwala ng matatanda na madalas walang matibay na batayan.​

Answer:

1.tradisyon

2.sri/vijaya

3.panghahatol o pagmamatuwid

4.paniniwala

5.pamahiin o superstition


Leave a Reply

Your email address will not be published.