7. Naglakbay ang ilang pangkat Austronesyan patimog maliban saang lugar?, A., Indonesia, B. Malaysia, C. Siberia, D. Madagascar, 8. Ang pinakamataas na antas ng tao sa lipunang Tagalog at Bisaya., A. timawa, b. Datu at maginoo, c. Maharlika, katalonan, 9. Ang barangay ay salitang halaw sa, na tumutukoy sa sasakyang pandagat na ginamit, noon ng mga sinaunang Filipinong naninirahan sa mga kapatagan., a. bangka, b. banga, c. balangay, d. bangay, 10. Ito ay isang sistema ng pamahalaan na batay sa katuruan ng Islam., a. Kumunismo, b. kristyanismo, c. sultanato, d. Paleolitiko

Posted on


7. Naglakbay ang ilang pangkat Austronesyan patimog maliban saang lugar?


A.
Indonesia
B. Malaysia
C. Siberia
D. Madagascar
8. Ang pinakamataas na antas ng tao sa lipunang Tagalog at Bisaya.
A. timawa
b. Datu at maginoo
c. Maharlika
katalonan
9. Ang barangay ay salitang halaw sa
na tumutukoy sa sasakyang pandagat na ginamit
noon ng mga sinaunang Filipinong naninirahan sa mga kapatagan.
a. bangka
b. banga
c. balangay
d. bangay

10. Ito ay isang sistema ng pamahalaan na batay sa katuruan ng Islam.
a. Kumunismo
b. kristyanismo
c. sultanato
d. Paleolitiko​

Answer:

7.A

8.C

9.A

10.D

Explanation:

Sana maka tulong ito


Leave a Reply

Your email address will not be published.